Categorieën
Corona Wijkgebouw Wijkvereniging

CORONA sluiting/heropening

CORONA

Zoals u al wel gemerkt heeft, heeft de corona pandemie ook de deuren van onze wijkvereniging getroffen. Geen sjoelen, kaarten, dansen, darten etc.. De geplande algemene ledenvergadering op donderdag 19 maart heeft hierdoor ook geen doorgang kunnen vinden. Enkele leden hebben het bericht van directe sluiting niet bereikt en kwamen hierdoor voor een dichte deur te staan. Hiervoor bieden wij alsnog onze excuses aan.

De omzet van de wijkverenging is nagenoeg nul wat betekent dat er geen geld binnen komt, echter de vaste lasten lopen wel door. Dit is een situatie wat niet lang meer kan duren. Het bestuur is met gemeente Doetinchem in overleg om te kijken of er mogelijkheden zijn tot financiële steun c.q. compensatie, hier is nog geen duidelijkheid over.

Tijdens de persconferentie van het kabinet op 19 mei j.l. betreffende maatregelen ter bescherming van besmetting met het coronavirus is bekend gemaakt dat vanaf 01-06-2020 de maatregelen versoepeld worden.

Deze versoepeling van de maatregelen biedt ook de wijkvereniging mogelijkheden om de deuren van het wijkgebouw weer te openen, zij het in aangepaste vorm. Momenteel is het bestuur in overleg met de organisatoren van de diverse activiteiten om te kijken óf, en zo ja hoe en wanneer, hun activiteit weer opgestart kan worden waarbij de corona-maatregelen als uitgangspunt dienen.

Ook is het bestuur aan het onderzoeken of eventuele andere activiteiten mogelijk zijn. Hierbij valt te denken aan o.a. extra activiteiten voor kinderen, verkopen van ijsjes o.i.d. of het realiseren van een terras zodat men, weliswaar op gepaste afstand, toch weer even de slogan van de wijkvereniging kan uitvoeren: “Kom er eens uit in de Bezel-Inn”. Heeft u nog ideeën of suggesties, laat het bestuur het weten. Samen komen we door de crisis!

Categorieën
Corona Wijkgebouw Wijkvereniging

Bezel-Inn tijdelijk gesloten!

UPDATE 26-03-2020

Beste leden, vrijwilligers en bezoekers van wijkvereniging Bezelhorst,

Vanaf maandag 16 maart 2020 hebben we besloten het wijkgebouw te sluiten, dit in aansluiting op de landelijke maatregelen van de overheid ter bestrijding van het Corona-virus. 23 maart 2020 zijn deze maatregelen verscherpt. Dit betekent dat wijkgebouw ‘Bezel-Inn’ tot in ieder geval 1 juni 2020 gesloten zal blijven.

Algemene ledenvergadering

Donderdag 19 maart 2020 stond de algemene ledenvergadering op de planning. Deze is vanwege het Corona-virus niet doorgegaan. Zodra er door de overheid wordt aangegeven dat bijeenkomsten weer gehouden kunnen worden, zullen wij  de vergadering opnieuw inroosteren en zullen leden hiervan een schriftelijke uitnodiging ontvangen.

Ontwikkelingen

Mochten huidige maatregelen wijzigen, dan passen wij ons hieraan aan. Voor de meest actuele ontwikkelingen rondom wanneer het wijkgebouw weer opengaat, adviseren wij u de Facebookpagina en de website (www.bezel-inn.nl) van de wijkvereniging in de gaten te houden.

We hopen u na deze vreemde tijden weer in goede gezondheid te mogen ontvangen in het wijkgebouw.

Met vriendelijke groet, Het bestuur van wijkvereniging Bezelhorst

Naar aanleiding van de richtlijnen ter voorkoming en beperking van besmetting met het Corona-virus, gesteld door de Nederlandse overheid, heeft het bestuur van wijkvereniging Bezelhorst besloten om alle geplande activiteiten in het wijkgebouw Bezel-Inn per direct af te gelasten en te sluiten voor publiek.

We willen benadrukken dat er geen acute aanleiding is voor dit besluit. Deze sluiting is puur een veiligheidsmaatregel vanwege de kwetsbare doelgroepen die ook van het wijkgebouw gebruik maken.

Vooralsnog zal deze maatregel gelden tot en met 6 april a.s.. Indien de maatregel wijzigt zal dat, o.a. via onze website en facebook, bekend gemaakt worden.

Wij hopen u zo spoedig mogelijk weer te kunnen begroeten in ons wijkgebouw.