AANVULLENDE TIJDELIJKE MAATREGELEN
Naar aanleiding van de corona-persconferentie d.d. 28 september j.l. hebben ook wij aanvullende maatregelen moeten treffen m.b.t. het gebruik van het wijkgebouw. Dit houdt in dat, naast de algemene maatregelen, de volgende maatregelen ook van toepassing zijn

  • Maximaal 30 personen in dezelfde ruimte (dit is exclusief werkzame vrijwilligers)
  • Tot 21:00u mogen bezoekers binnen gelaten worden
  • Om 22:00u is het wijkgebouw gesloten

Door Webmaster