CORONA

Zoals u al wel gemerkt heeft, heeft de corona pandemie ook de deuren van onze wijkvereniging getroffen. Geen sjoelen, kaarten, dansen, darten etc.. De geplande algemene ledenvergadering op donderdag 19 maart heeft hierdoor ook geen doorgang kunnen vinden. Enkele leden hebben het bericht van directe sluiting niet bereikt en kwamen hierdoor voor een dichte deur te staan. Hiervoor bieden wij alsnog onze excuses aan.

De omzet van de wijkverenging is nagenoeg nul wat betekent dat er geen geld binnen komt, echter de vaste lasten lopen wel door. Dit is een situatie wat niet lang meer kan duren. Het bestuur is met gemeente Doetinchem in overleg om te kijken of er mogelijkheden zijn tot financiële steun c.q. compensatie, hier is nog geen duidelijkheid over.

Tijdens de persconferentie van het kabinet op 19 mei j.l. betreffende maatregelen ter bescherming van besmetting met het coronavirus is bekend gemaakt dat vanaf 01-06-2020 de maatregelen versoepeld worden.

Deze versoepeling van de maatregelen biedt ook de wijkvereniging mogelijkheden om de deuren van het wijkgebouw weer te openen, zij het in aangepaste vorm. Momenteel is het bestuur in overleg met de organisatoren van de diverse activiteiten om te kijken óf, en zo ja hoe en wanneer, hun activiteit weer opgestart kan worden waarbij de corona-maatregelen als uitgangspunt dienen.

Ook is het bestuur aan het onderzoeken of eventuele andere activiteiten mogelijk zijn. Hierbij valt te denken aan o.a. extra activiteiten voor kinderen, verkopen van ijsjes o.i.d. of het realiseren van een terras zodat men, weliswaar op gepaste afstand, toch weer even de slogan van de wijkvereniging kan uitvoeren: “Kom er eens uit in de Bezel-Inn”. Heeft u nog ideeën of suggesties, laat het bestuur het weten. Samen komen we door de crisis!

Door Webmaster