Eindelijk, het mag weer! Wat een goede berichten op 28 mei j.l.. 5 Juni is stap 3 van het openingsplan van toepassing wat inhoudt dat ook wij als wijkvereniging de deuren weer mogen openen voor activiteiten. Dit is eerder dan wij hadden gedacht dus moest er snel geschakeld worden. Inkoop, schoonmaak, het moet weer ingepland worden. Onder welke voorwaarden mogen we het wijkgebouw weer openen?

Het bestuur is van de week bij elkaar gekomen om dit allemaal te uit te zoeken, te bespreken en te regelen. Voor de (grote) schoonmaak vóór de heropening zijn er, in overleg met een aantal vrijwilligers, twee dagdelen gepland, te weten woensdag 2 en zaterdag 5 juni.

Mede dankzij de relatief lage vaste lasten (o.a. geen huur en personeelskosten) hebben we het tot nu toe vol kunnen houden. Helaas vielen we, tot voor kort, mede door dezelfde lage vaste lasten,  buiten de boot en hadden géén recht op overheidssteun. Dit, én de verloren gegane voorraad, heeft wel gezorgd voor een flinke verliespost. De komende tijd zullen we financiële buffer dan ook weer aan moeten vullen. Dit zullen jullie kunnen merken aan het stilliggen van (niet noodzakelijk) onderhoud aan het gebouw en inventaris en de voorraad.

Vanuit de gemeente is er sinds kort toch een mogelijkheid tot steun, het bestuur is in contact hierover met de gemeente.

Voor meer informatie en voorwaarden m.b.t. de heropening zie onze pagina Wijkgebouw gedurende corona – Wijkvereniging Bezelhorst (bezel-inn.nl)

Door Webmaster