Het jaar 2020 is alweer even bezig en het is weer tijd voor het innen van de lidmaatschapsgelden voor het huidig jaar.

Bent u al lid verzoeken wij u uw contributie over te maken op onze bankrekening. Bent u nog geen lid maar wilt u dit wel worden, verzoeken wij u ook om de contributie over te maken op onderstaande wijze. Wilt u geen lid (meer) zijn van wijkvereniging Bezelhorst mag u dit schrijven als niet verzonden beschouwen.

Het lidmaatschap voor 2019 bedraagt, net als vorig jaar, € 8,00 (voor 65+ bedraagt dit € 4,00) per adres per kalenderjaar. Uw hele gezin profiteert direct van de voordelen. De voordelen bestaan o.a. uit korting op, tot zelfs gratis, toegang tot verschillende activiteiten georganiseerd door wijkvereniging  Bezelhorst.

U kunt het lidmaatschapsgeld overmaken op bankrekeningnummer IBAN NL31ABNA0588105279 t.n.v. Wijkvereniging Bezelhorst o.v.v. van uw naam, postcode en huisnummer (b.v.: B. Ezel-Inn, 7002BZ1). Zodra uw betaling is verwerkt zult u uw lidmaatschapskaart ontvangen.

Door Webmaster