Het jaar 2023 is alweer even bezig en het is weer tijd voor het innen van de lidmaatschapsgelden voor het huidig jaar.

Het lidmaatschap voor 2023 is verhoogd en bedraagt € 10,00 per kalenderjaar/per huishouden. Gepensioneerden (67+) betalen slechts € 5,00. Uw hele gezin profiteert direct van de voordelen. De voordelen bestaan o.a. uit korting op, tot zelfs gratis, toegang tot verschillende activiteiten georganiseerd door wijkvereniging Bezelhorst. Bent u al 65+ lid maar nog geen 67+? Dan geldt voor u dit jaar ook het gereduceerde tarief van € 5,00.
 
Wilt u lid worden of uw lidmaatschap verlengen?
Doe dan dan op één van de volgende wijze:

  • Maak uw lidmaatmaatschap over naar IBAN NL31 ABNA 0588 1052 79 t.n.v. Wijkvereniging Bezelhorst o.v.v. van uw naam, postcode en huisnummer (b.v.: B. Ezelhorst, 7002BZ1) óf
  • door je te melden in het wijkgebouw bij één van onze vrijwilligers of bestuursleden óf
  • je aan te melden via deze pagina www.bezel-inn.nl/lidworden/
  • via het Meedoenarrangement

DONATIE
Wil je geen lid worden maar de wijkvereniging wel steunen? Dan kan dat door het overmaken van een donatie op bovenstaand rekeningnummer o.v.v. “donatie 2023”.

Door Webmaster