Over de Wijkvereniging

Wijkvereniging Bezelhorst is de enige wijkvereniging in Doetinchem die geheel bestuurd wordt door vrijwilligers.

Doetinchem, wijk Bezelhorst

De vereniging vertegenwoordigd de wijk Bezelhorst in Doetinchem waar 1150 woningen toe behoren (zie afbeelding) en vind haar oorsprong in  begin jaren zeventig.

Aan de rand van de wijk staat het wijkgebouw de “Bezel-Inn”. Dit is in eigendom gekomen in 1996. Hier worden alle wekelijkse activiteiten georganiseerd en wordt het door het bestuur voor de bestuursvergaderingen gebruikt. Tevens worden evenementen zoals Carnaval, Thema-avonden, Klaverjasmarathon etc. hier georganiseerd. De mogelijkheid bestaat ook om de zaal beschikbaar te stellen aan andere verenigingen.

Lidmaatschap, contributie, baromzet, verhuur zijn de bronnen van inkomsten en doordat we hoofdzakelijk met vrijwilligers werken kunnen we de kosten laag houden. Door middel van o.a. onze webpagina,  worden alle wijkbewoners en andere belanghebbenden geïnformeerd.