Geschiedenis

Eind jaren ’60 begon de gemeente Doetinchem met de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk. Deze wijk werd gesitueerd in Doetinchem – Noord. Omdat de eerste woningen tegen de oude – al jarenlang bestaande – buurt “IJkenberg” werden aangebouwd en deze bebouwing zich in noordelijke richting voortzette lag de keuze van de naam voor deze nieuwe wijk voor de hand. IJkenberg Noord werd het dus.

De nieuwe woningen werden in sneltreinvaart uit de grond gestampt. Het waren woningen van het type “Vaneg”, genoemd naar het bouwbedrijf dat het bouwen met deze betonplaten bedacht.

In totaal werden er iets meer dan 300 woningen in deze wijk gebouwd.

In de loop van 1972 werden de woningen betrokken en al snel bleek dat er in zo’n jonge nieuwbouwwijk nog vele wensen leefden. De eerste gedachten gingen hierbij uit naar (speel) voorzieningen en het organiseren van activiteiten tijdens b.v. Koninginnedag. 

Een aantal enthousiaste bewoners staken de hoofden bij elkaar en spraken over zaken die zij zo links en rechts in de wijk opvingen.

Een officiële status werden er aan deze bijeenkomsten nog niet gegeven. Vandaar dat hiervan helaas ook niets in onze archieven is terug te vinden. Uit alles is echter wel duidelijk dat de eerste contacten dateren uit het najaar van 1972. Bij de viering van al onze jubilea was (en is) 1972 voor ons het begin geweest. 

Na de nodige voorbereidingen kregen de bewoners van IJkenberg-Noord op 26 maart 1973 een uitnodiging in de bus voor het bijwonen van een algemene wijkvergadering. Deze vergadering werd gehouden op 30 maart 1973 in clubhuis de Boei (bij de Joodse begraafplaats) en het was de bedoeling om dan een wijkcomité op te richten en over te gaan tot het installeren van een (voorlopig) bestuur. 52 buurtbewoners woonden deze vergadering bij en na de pauze kon men al overgaan tot het vormen van dit (voorlopige) bestuur. 

Tot 1976 bleef het comité werken onder deze naam. Omdat de gemeente weer met nieuwe uitbreidingsplannen kwam en de bestemmingsplannen Bezelhorst I en II van stal haalde, werd besloten om vanaf 1 jan. 1976 onze naam aan de nieuwe ontwikkelingen aan te passen. Vanaf die tijd werd het dus wijkcomité De Bezelhorst.

Deze naam is ook maar eventjes blijven bestaan. I.v.m. een aantal aanpassingen binnen het verenigingsrecht was het raadzaam om een “goedgekeurde” vereniging te worden. Dit was alleen maar mogelijk door het – via de notaris – oprichten van een vereniging. 

In maart 1978 tekenden de toenmalige bestuursleden de officiële oprichtingsakte. Wijkvereniging Bezelhorst was toen een feit. En zo is het tot op de dag van vandaag gebleven. 

Bron: “1972 Wijkcomité IJkenberg-Noord “Een terugblik op de afgelopen 25 jaar””