Het Bestuur

Functie: Naam
Voorzitter: Adri Supheert
Secretaris: Anneke den Hartog
Penningmeester: Tonny van Reem
2e voorzitter: –vacature–
2e secretaris: Anja Rutjes
2e penningmeester: Willem Pietersen
Lid: –vacature–
Algemeen mailadresinfo@bezel-inn.nl
Bestuursleden wijkvereniging Bezelhorst per 16-03-2023