Het Bestuur

Functie: Naam
Voorzitter: Adri Supheert
Secretaris: Ramona Elsman
Penningmeester: Tonny van Reem
2e voorzitter: Nathasja Verstege-Hankel
2e secretaris: Anneke den Hartog
2e penningmeester: Sylvia Peters
Lid: –vacature–
Algemeen mailadresinfo@bezel-inn.nl
Bestuursleden wijkvereniging Bezelhorst per 17-03-2022