Wijkvereniging Bezelhorst is een vereniging die zich bezighoudt met het bevorderen van contacten tussen de bewoners van de te Doetinchem gelegen wijken “Bezelhorst” en “Kruisbergseweg-Noord”, alsmede het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de bewoners.  Om dit te kunnen realiseren worden er wekelijks activiteiten georganiseerd in wijkgebouw “Bezel-Inn”. Dit door de vereniging zelf als door externe partijen.
 
Het bestuur van de vereniging bestaat uit zeven bestuursleden. Bestuursleden worden benoemd door en uit de jaarlijkse algemene ledenvergadering en zijn belast met het dagelijks besturen van de wijkvereniging. Om dit dagelijks bestuur goed uit te kunnen voeren, wordt er gemiddeld eens in de vier weken vergaderd.
 
Een bestuurslid is:
•             Woonachtig in Doetinchem
•             Een teamplayer 
•             Digitaal vaardig
•             Betrokken bij het verenigingsleven
•             Bereid te helpen bij verschillende grotere activiteiten
 
Heb jij interesse in een bestuursfunctie of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op door te mailen naar info@bezel-inn.nl

Door Webmaster