Wijkgebouw gedurende corona

MOMENTEEL GESLOTEN voor publiek

Helaas is ook de wijkvereniging getroffen door de huidige maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Dit houdt in dat het wijkgebouw tot nader order niet geopend is voor publiek cq eigen activiteiten.
Indien derden gebruik maken van ons wijkgebouw dienen zij zich aan de op dat moment geldende maatregelen te houden. De gedragingen zoals hieronder beschreven blijven, zolang deze niet in strijd zijn met de door de overheid gestelde maatregelen én van toepassing zijn, ook gelden.

Om verspreiding van het coronavirus in ons wijkgebouw tegen te gaan hebben we, met de adviezen van het RIVM als basis, de onderstaande maatregelen getroffen. Wij rekenen hierbij op jouw medewerking.

Voorop staat natuurlijk dat je bij symptomen van besmetting met het coronavirus zelf je verantwoording neemt en het protocol van het RIVM volgt.

AANVULLENDE TIJDELIJKE MAATREGELEN
Naar aanleiding van de corona-persconferentie d.d. 28 september j.l. hebben ook wij aanvullende maatregelen moeten treffen m.b.t. het gebruik van het wijkgebouw. Dit houdt in dat, naast de algemene maatregelen, de volgende maatregelen ook van toepassing zijn

 • Maximaal 30 personen in dezelfde ruimte (dit is exclusief werkzame vrijwilligers)
 • Tot 21:00u mogen we bezoekers ontvangen
 • Om 22:00u is het wijkgebouw gesloten

ALGEMENE MAATREGELEN

 • Blijf thuis bij klachten! Je kunt op de website van het RIVM eventueel nakijken of je verder nog actie moet ondernemen.
 • Was vaak je handen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen (m.u.v. personen die tot dezelfde huishouding behoren)
 • Pand betreden via voordeur/hoofdingang
 • Pand verlaten via nooduitgang (tussen toiletruimtes)
 • Toiletbezoek: maximaal één persoon per toiletruimte
 • Roken doen we buiten

BINNENKOMST

 • Bij binnenkomst reglementen doorlezen en handen desinfecteren
 • Eenmaal binnen, blijf niet staan maar neem zo snel mogelijk plaats aan een tafel

BAR

 • 1 persoon per keer aan de bar voor bestellen van consumptie
  (er is een mogelijkheid tot vormen van een ‘wachtrij’ op minimaal 1,5 meter afstand voor 3 personen)

TOILETBEZOEK

 • Maximaal één persoon per toiletruimte (Dames / Heren)
 • Vóór toiletbezoek handen desinfecteren (desinfecterende gel is aanwezig nabij de toiletruimtes)
 • Doorgang naar toilet blokkeren door middel van vasthaken ketting (= BEZET)
 • Na toiletbezoek handen (wassen 😉 &) desinfecteren
 • Ketting weer loshaken (= VRIJ)
 • Plaats nemen aan tafel

ROKEN = buiten.

 • via nooduitgang naar buiten om te roken
 • Via hoofdingang weer naar binnen en handen desinfecteren.

Aandachtspunten MEDEWERKERS / VRIJWILLIGERS

 • Glazen zeer goed spoelen, zo nodig in de keuken afwassen m.b.v. afwasmiddel
 • Spoelwater regelmatig verversen
 • Eventuele ijsblokjes níet met je handen pakken, gebruik hiervoor een tang/lepel
 • Regelmatig handen wassen en desinfecteren
 • Bij gelegenheid de klinken van deuren, tafels en bar reinigen/desinfecteren.

SAMEN kunnen we weer op een veilige manier de activiteiten oppakken.

Het bestuur