Over de Wijkvereniging

Wijkvereniging Bezelhorst is de enige wijkvereniging in Doetinchem die geheel bestuurd wordt door vrijwilligers.

De vereniging vertegenwoordigd de wijk Bezelhorst in Doetinchem waar 1150 woningen toe behoren (zie afbeelding) en vind haar oorsprong in  begin jaren zeventig.

Doetinchem, wijk Bezelhorst

Aan de rand van de wijk staat het wijkgebouw de “Bezel-Inn”. Dit is in eigendom gekomen in 1996. Hier worden alle wekelijkse activiteiten georganiseerd en wordt het door het bestuur voor de bestuursvergaderingen gebruikt. Tevens worden evenementen zoals Carnaval, Thema-avonden, Klaverjasmarathon etc. hier georganiseerd. De mogelijkheid bestaat ook om de zaal beschikbaar te stellen aan andere verenigingen.

Wijkgebouw Bezel-Inn
Wijkvereniging Bezelhorst
Huygensstraat 1 | 7002 BZ | DOETINCHEM
info@bezel-inn.nl | 0314-345483 | KvK: 40119572

Lidmaatschap, contributie, baromzet, verhuur zijn de bronnen van inkomsten en doordat we enkel met vrijwilligers werken kunnen we de kosten laag houden. Door middel van o.a. onze webpagina,  worden alle wijkbewoners en andere belanghebbenden geïnformeerd.